Voice as a Bridge workshop

Leela May Stokholm 13Photo by Vincent van Woerkom

Voice as a Bridge – a workshop invitation

Bringing presence and connection between mind and body.  (Dutch version below)

Do you perform for people, but sometimes feel that you are holding something back? Do you long to feel more free when you are presenting in front of people? Does performing sometimes feel more like work and less like play?

This workshop will help you reconnect to your creative source and rediscover a playful freedom to express freely letting the mask go and sharing your authentic self.

A workshop for anyone in the performing field, performers, art makers and teachers, but it is open for other curious souls, like social entrepreneurs, and other change makers, looking for a way to connect to a more intuitive and physical approach to bring forth your personal message and voice. Who is looking for tools to stay grounded in the now and know what he and she knows, without letting the “theory” get in the way of meeting life where it is.

 

The focus is how to deeply listen, effectively connect and tune into the energy now in the body, space and mind. Your voice is the bridge connecting and resonating with your mind and body.
Leela draws on her tools and experience as a performer, theatre maker, singer, coach and teacher for this workshop she has built up over the last 12 years.

Sunday the 3rd of June from 13.30 – 16.30hrs in Amsterdam.
Fee 40 euro/ students 30 euro.
For registration, payment and details about exact location send a mail to breathofresonance@gmail.com

Leela May Stokholm (DK/GB 1979) graduated from the Mime School in 2005 with a bachelor as physical theatre maker and performer. Since then she has been an independent creator, visual artist, performer, singer and teacher. Since 2013 she teaches voice improvisation at the Mime School to the 1st, 2nd and 3rd year students, as well as coaching individual students in their own work.
Leela has experience in teaching various kinds of groups from amateurs to professionals and always creates a connecting, playful and safe atmosphere with her open, sincere, and direct presence. She is a sharp observer and pays close attention to the group dynamic as well as the individual, giving clear feedback that makes you aware of your qualities and challenges, while letting it be fun and meaningful.

What people wrote me after the previous editions of Voice as a Bridge:

“What a special workshop. I learned so much in a couple of hours. I saw myself and how unique everyone is and beautiful in their own form. It is so nice that you use different techniques and can give everyone the personal attention to really find something new in themselves.”

“I found it exiting to let the voice sound. And to listen to it. It was so nice! To let your voice sound freely and let it fill the space. I found an enormous freedom in this. Days after I had such a desire to make sound!”

“My take away is that the body helps to give your voice space – by getting out of your head it is easier to follow the impulses of the voice. Recommended: nice way of working, inspiring, pleasure, personal attention, relevant.”

“I got a lot from the images you gave us. That creates space. In this way I take the work session with me in the outside world.”

“I was very touched by the beauty of the voice. The vulnerability and personality, because your voice can not hide anything. So directly in contact with inside. Very beautiful.” 

“I see it as a research that I undergo with you. Looking for something in me that wants to be seen in a way it gets understood and that it touches me with others. I think you are a good guide for me. Thank you.”

“Really great that you create this place to let all this get expressed.”

——–

Stem als een brug – een workshop uitnodiging

Aanwezigheid en verbinding vinden tussen hoofd en lichaam.

Treed je voor mensen op, maar voel je soms dat je iets tegenhoudt? Verlang je ernaar om je vrijer te voelen wanneer je voor mensen staat en moet presenteren? Voelt optreden soms meer als werk en minder als spelen?

Deze workshop zal je helpen je weer te verbinden met je creatieve bron en om je speelse vrijheid te herontdekken om zo vrij te communiceren zonder masker en vanuit je authentieke zelf te delen.  

Een workshop voor mensen in het performance veld, spelers, makers en docenten, maar is ook open voor andere nieuwsgierige zielen, zoals sociale ondernemers, en mensen met een boodschap van verandering, die opzoek zijn naar een manier om zich te verbinden met een meer intuïtieve en fysieke ingang om je persoonlijke boodschap en stem naar buiten te brengen. En die handvatten zoeken om geaard te blijven in het nu en weten wat je weet zonder de “theorie” in de weg te laten komen om in te kunnen spelen op wat er is en wat je beweegt in het leven.

De focus ligt op diep luisteren, effectief verbinden en afstemmen op de energie van het nu in het lichaam, ruimte en hoofd. Jouw stem is de brug die verbinding en resonantie teweegbrengt tussen lichaam en hoofd.

Leela gebruikt voor deze workshop de handvatten en ervaring die ze als speler, theatermaker, zanger, begeleider en docent over de laatste 12 jaar heeft opgebouwd.

Zondag 3 Juni om 13.30 – 16.30u in Amsterdam.
Kosten 40 euro/ studenten 30 euro.
Voor registratie, betaling en details over de exacte locatie: Stuur een mail naar breathofresonance@gmail.com

Leela May Stokholm (DK/GB 1979) studeerde af van de Mime Opleiding in 2005, met een bachelor as fysieke theatermaker, speler en docent. Sindsdien is ze een zelfstandig maker, beeldend kunstenaar, speler en zangeres. Sinds 2013 is ze vast verbonden aan de Mime Opleiding waar ze stem improvisatie (Briesen) geeft aan de 1ste, 2de en 3de jaars studenten, zowel als begeleiding bij individueel werk.

Leela heeft ervaring in lesgeven aan een groot verscheidenheid aan groepen, van amateurs tot professionals, en creëert elke keer een verbonden, speelse en veilige sfeer met haar open, oprechte en directe aanwezigheid. Ze is een scherpe observator en houdt de groepsdynamiek zowel als het individu in de gaten, en geeft heldere feedback dat je bewust maakt van je kwaliteiten en uitdagingen, terwijl het leuk en zinvol blijft.

Wat mensen me schreven naar de vorige Stem als Brug workshops:

“Wat was het een bijzondere workshop. Ik heb heel erg veel geleerd in een paar uur tijd. Ik zag mezelf en ook hoe uniek iedereen is en daarin mooi is in zijn eigen vorm. Het is zo fijn dat je verschillende technieken gebruikt en daarin iedereen de persoonlijke aandacht geeft om echt iets te ontdekken in zichzelf.”

“Ik vond het erg spannend het laten klinken van je stem. En het luisteren daar naar. Wat is dat fijn zeg! Om je stem vrij te mogen laten klinken en de ruimte te vullen. Ik heb daar een enorme vrijheid in ervaren. Dagen daarna had ik zo sterk het verlangen klank te maken!”

“Ik neem mee dat het lijf je helpt om je stem ruimte geven – door uit je hoofd te komen lukt het beter impulsen te volgen van de stem. Aanrader, want: prettige manier van werken, inspirerend, plezier, persoonlijke aandacht, relevant.”

“Ik heb heel veel aan de beelden die je ons toereikt. Dat biedt ruimte. Zo neem ik de werksessie ook mee naar de buitenwereld.”

“Ik ben erg geraakt door de schoonheid van de stem. De kwetsbaarheid en persoonlijkheid, omdat je stem niks kan verhullen. Zo direct in contact staat met binnen. Heel mooi. “

“Ik zie het als een onderzoek dat ik met jou onderga. Zoeken naar iets in mij dat zich wil laten zien op een manier dat het begrepen wordt en dat het me raakt samen met een andere. Ik vind dat je een goed gids voor me bent. Dank je wel.”

“Echt heel fijn dat je een plek creëert om dit allemaal tot uiting te laten komen.”

“We don’t stop playing because we grow old, we grow old because we stop playing” Georges Bernhard Shaw.